• mt
    • en

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti

Il-kompetizzjoni popolari “Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti” hija organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ u l-għan tagħha huwa li tirrikonoxxi:

1. Prodotti Artiġjanali li huma kreattivi u innovattivi

2. Inizjattivi Artiġjanali li iffokaw fuq it-tagħlim, il-bejgħ, ir-riċerka u l-promozzjoni tal-Artiġjanat Malti

3. Inizjattivi li jużaw l-artiġjanat bħala mezz biex tijinkoraġġixxu l-integrazzjoni u l-Inklussivit

4. Artiġjana li kellhom karrieri eċċellenti fl-artiġjanat.

Il-kompetizzjoni kienet ġiet imnedija fl-2010 u matul is-snin kien hemm diversi bidliet u titjieb fil-format. Ir-rebbieħa tal-edizzjonijiet mill-2010 sal-2018 jistgħu jinstabu hawnhekk.

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2019 – Riżultati

Hawn ser issibu lista tar-rebbieħa li ġew mħabbra fl-4 ta’ Diċembru 2019, f’serata li saret ġewwa l-Esplora.

 

Kategorija 1 – Prodotti Artiġjanali

Sottokategorija A – L-Aktar Prodott Innovattiv: Tessuti

Rebbieħa:

Coral 3D Reef Necklace (Julija Andrejeva)

It-Tieni Post:

Iż-Żarbuna ta’ Cindirella u l-Ġrieden (Daphne Formosa)

 

Sottokategorija B – L-Aktar Prodott Innovattiv: Immudellar

Rebbieħ:

Premju mhux Mogħti

It-Tieni Post:

Presepju tal-Pannu (Keith Spiteri)

 

Sottokategorija C – L-Aktar Prodott Innovattiv: Xogħol ta’ Ħgieġ u Ċeramika

Rebbieħa:

Glass Enamel Whale Necklace (Virag Andersson)

It-Tieni Post:

Goddess of Fertility: (Robbie Mazzaro)

 

Sottokategorija D – L-Aktar Prodott Innovattiv: Metall prezzjuż u Ġojjellerija

Rebbieħa:

Dgħajsa tal-Latini (Nadège Renée Cassar)

It-Tieni Post:

100 Negroni (Gioia Clavenzani u Ivano Ghinelli).

 

Sottokategorija E – L-Aktar Prodott Innovattiv: Pittura u Skultura

Rebbieħ:

Playing with a Stone ball (Charles Zammit)

It-Tieni Post:

RA: araha u apprezzaha – l-induratura fuq il-ħġieġ u d-dekorazzjoni tagħha (John Pace)

It-Tieni Post:

L-Ewkaristija (Alfred Muscat)

 

Sottokategorija F – L-aktar Prodott Innovattiv: Materjali mhux Prezzjużi

Rebbieħ:

Eucalyptus Wood and Resin Fountain Pen (Iain Giordmaina)

It-Tieni Post:

Project Nine: The Hand Made Wooden Kayak (Neil Pace O’Shea)

 

 

Kategorija 2: Inizjattivi Artiġjanali

Sottokategorija A: Tagħlim ta’ Artiġjanat Malti minn Kunsilli Lokali

Rebbieħ:

Premju mhux Mogħti

 

Sottokategorija B: Bejgħ ta’ Artiġjanat Malti minn Negozji

Rebbieħ:

Find the Door

 

Sottokategorija C: Inizjattivi Artiġjanali minn Individwi jew Organizazzjonijiet

Rebbieħa:

Jacqueline Fava

Rebbieħa:

Chocolate District

 

 

Kategorija 3:      Premju għall-Inklussività u l-Integrazzjoni permezz tal-Artiġjanat

Rebbieħ:

Maria Regina College Learning Support Centre (Naxxar)

 

 

Kategorija 4:      Rikonoxximent għal Ħidma fl-Artiġjanat

Rebbieħ:

Joseph Galea

aboutmain

Kumitat ta’ Selezzjoni
Il-kumitat ta’ selezzjoni tal-kompetizzjoni ta’ din is-sena huwa magħmul kif jidher hawn taħt

 

Chairperson
Noel Bartolo – Dipartiment tal-Kummerċ

Deputat Chairperson
Mark J Xerri – Dipartiment tal-Kummerċ

Membri
Is-Sur Kevin Camilleri – Malta Enterprise
Is-Sur Elton Micallef – Crafts Foundation
Is-Sur Emanuel Vella – Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
s-Sur Joseph J Mifsud – Soċjetà Maltija għall-Arti
Is-Sur Karl Parnis – Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Is-Sur Joe Micallef – Skola Maltija tal-Arti
Is-Sur Alfred Caruana Ruggier – Skola Maltija tal-Arti

Segretarja
Sa Amanda Cassar