• mt
    • en

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti

Il-kompetizzjoni popolari “Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti” hija organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ u l-għan tagħha huwa li tirrikonoxxi:

1. Prodotti Artiġjanali li huma kreattivi u innovattivi

2. Inizjattivi Artiġjanali li iffokaw fuq it-tagħlim, il-bejgħ, ir-riċerka u l-promozzjoni tal-Artiġjanat Malti

3. Inizjattivi li jużaw l-artiġjanat bħala mezz biex tijinkoraġġixxu l-integrazzjoni u l-Inklussivit

4. Artiġjana li kellhom karrieri eċċellenti fl-artiġjanat.

Il-kompetizzjoni kienet ġiet imnedija fl-2010 u matul is-snin kien hemm diversi bidliet u titjieb fil-format. Ir-rebbieħa tal-edizzjonijiet mill-2010 sal-2018 jistgħu jinstabu hawnhekk.

Premju Ġieħ l-Artiġjanat 2019

L-applikazzjonijiiet għall-edizzjoni tal-2019 tal-Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2019 huma miftuħin. Hawn taħt issibu l-Formoli tal-Applikazzjoni u r-Regolamenti tal-Kompetizzjoni.

Applikazzjonijiet jintlaqgħu sa nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju f’Nofsinhar.

Kategorija 1: Prodotti Artiġjanali

Kategorija 2: Inizjattivi Artiġjanali

Sottokategorija 2A – Inkoraġġiment ta’ Tagħlim tal-Artiġjanat minn Kunsilli Lokali

Sottokategorija 2B – Bejgħ ta’ Prodotti ta’ Artiġjanat Malti minn Negozji

Sottokategorija 2C – Inizjattivi Artiġjanali minn Individwi jew Organizazzjonijiet

Kategorija 3 – Premju għall-Inklussività u l-Integrazzjoni permezz tal-Artiġjanat

Kategorija 4 – Rikonoxximent għal Ħidma fl-Artiġjanat

aboutmain

Kumitat ta’ Selezzjoni
Il-kumitat ta’ selezzjoni tal-kompetizzjoni ta’ din is-sena huwa magħmul kif jidher hawn taħt

 

Chairperson
Noel Bartolo – Dipartiment tal-Kummerċ

Deputat Chairperson
Mark J Xerri – Dipartiment tal-Kummerċ

Membri
Is-Sur Kevin Camilleri – Malta Enterprise
Sa Sylvana Mercieca – Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
s-Sur Joseph J Mifsud – Soċjetà Maltija għall-Arti
Is-Sur Karl Parnis – Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Is-Sur Joe Micallef – Skola Maltija tal-Arti
Is-Sur Alfred Caruana Ruggier – Skola Maltija tal-Arti

Segretarja
Sa Amanda Cassar