Skip to main content Malta Crafts Portal
  • mt
    • en

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti

Il-kompetizzjoni popolari “Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti” hija organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ u l-għan tagħha huwa li tirrikonoxxi:

1. Prodotti Artiġjanali li huma kreattivi u innovattivi

2. Inizjattivi Artiġjanali li iffokaw fuq it-tagħlim, il-bejgħ, ir-riċerka u l-promozzjoni tal-Artiġjanat Malti

3. Inizjattivi li jużaw l-artiġjanat bħala mezz biex tijinkoraġġixxu l-integrazzjoni u l-Inklussivit

4. Artiġjana li kellhom karrieri eċċellenti fl-artiġjanat.

Il-kompetizzjoni kienet ġiet imnedija fl-2010 u matul is-snin kien hemm diversi bidliet u titjieb fil-format. Ir-rebbieħa tal-edizzjonijiet mill-2010 sal-2018 jistgħu jinstabu hawnhekk.

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti 2020

Ir-Rebbieħa kollha ta’ din l-edizzjoni huma hawn:

Kategorija 1: Prodotti Artiġjanali

Sottokategoija A: L-aktar Prodott Innovattiv: Tessuti

Rebbieħa
Marika Camilleri 
Il-Maskra tal-Bizzilla tal-COVID-19

Finalista
Anna Brincat
The Future is now

Sottokategorija B: L-aktar Prodott Innovattiv: Ikel

Finalista
Josette Busuttil
Ġilju Oranaġjo

Sottokategorija C: L-aktar Prodott Innovattiv: Xogħol ta’ Ċeramika u Ħġieġ

Rebbieħa
Jennifer Mallia
Maltese Contemporary Lyre Clock

Finalist
Carmel Azzopardi
Memoir of Valletta 18

Sottokategorija D: L-aktar Prodott Innovattiv: Metall Prezzjuż u Ġojellerija

Rebbieħ
Kevin Attard
Mimi e il Toro

Finalista
Marcon Caruana
Ubi Requiem Volatillium

Sottokategorija E: L-aktar Prodott Innovattiv: Immudelllar, Pittura u Skultura

Rebbieħ
Jason Farrugia
Marija Bambina Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar

Finalist
Joseph Spiteri
Scratch built TCHEKTIRME Model

Sottokategorija F: L-aktar Prodott Innovattiv: Materjali mhux Prezzjużi

Finalista
Jacqueline Bugeja
Nature’s Treasures

Finalista
Maria Cucciardi
Future Heritage

Sottokategorija G: L-aktar Prodott Innovattiv minn Grupp ta’ Artiġjani

Rebbieħa
Soċjetà Filarmonika Santa Marija, Żebbuġ, Għawdex
Koppla Artistika … 360 Grad Artiġjanat

Finalisti
Mediterranean Ceramics
Nest of Tables

Kategorija 2: Inizjattiv Artiġjanali

Bejgħ ta’ Prodotti ta’ Artiġjanat Malti minn Negozji

Rebbieħa
Veronica Sciriha
L-Artiġjan

Inizjattivi Artiġjanali minn Individwi jew Organizazzjonijiet

Rebbieħ
Carmel Azzopardi

Lwien Nostalġiċi

Kategorija 4: Rikonoxximent ta’ Ħidma fl-Artiġjanat

Rebbieħ
Victor Azzopardi

aboutmain

Kumitat ta’ Selezzjoni
Il-kumitat ta’ selezzjoni tal-kompetizzjoni ta’ din is-sena huwa magħmul kif jidher hawn taħt

 

Chairperson
is-Sur Noel Bartolo – Dipartiment tal-Kummerċ

Deputat Chairperson
is-Sur Mark J Xerri – Dipartiment tal-Kummerċ

Membri
Is-Sur Kevin Camilleri – Malta Enterprise
Is-Sur Elton Micallef – Crafts Foundation
Is-Sur Johann Debattista –Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, L-Arti u l-Gvern Lokali
Is-Sur Karl Parnis – Ministeru għall-Edukazzjoni
Is-Sur Joe Micallef – Skola Maltija tal-Arti
Is-Sur Alfred Caruana Ruggier – Skola Maltija tal-Arti

Segretarja
is-Sur Josef Grixti

Font Resize