• mt
    • en

Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti

Il-kompetizzjoni popolari “Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti” hija organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ u l-għan tagħha huwa li tirrikonoxxi:

1. Prodotti Artiġjanali li huma kreattivi u innovattivi

2. Inizjattivi Artiġjanali li iffokaw fuq it-tagħlim, il-bejgħ, ir-riċerka u l-promozzjoni tal-Artiġjanat Malti

3. Inizjattivi li jużaw l-artiġjanat bħala mezz biex tijinkoraġġixxu l-integrazzjoni u l-Inklussivit

4. Artiġjana li kellhom karrieri eċċellenti fl-artiġjanat.

Il-kompetizzjoni kienet ġiet imnedija fl-2010 u matul is-snin kien hemm diversi bidliet u titjieb fil-format. Ir-rebbieħa tal-edizzjonijiet mill-2010 sal-2018 jistgħu jinstabu hawnhekk.

Kategorija 4 – Vot tal-Pubbliku

Il-vot pubbliku huwa miftuħ fuq dan il-link.

Hawn taħt hawn il-bijografiji tat-3 artiġjani li qed jipparteċipaw. L-informazzjoni ġiet provduta minnhom.

aboutmain

Kumitat ta’ Selezzjoni
Il-kumitat ta’ selezzjoni tal-kompetizzjoni ta’ din is-sena huwa magħmul kif jidher hawn taħt

 

Chairperson
Noel Bartolo – Dipartiment tal-Kummerċ

Deputat Chairperson
Mark J Xerri – Dipartiment tal-Kummerċ

Membri
Is-Sur Kevin Camilleri – Malta Enterprise
Is-Sur Elton Micallef – Crafts Foundation
Is-Sur Emanuel Vella – Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali
s-Sur Joseph J Mifsud – Soċjetà Maltija għall-Arti
Is-Sur Karl Parnis – Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
Is-Sur Joe Micallef – Skola Maltija tal-Arti
Is-Sur Alfred Caruana Ruggier – Skola Maltija tal-Arti

Segretarja
Sa Amanda Cassar