• mt
    • en

Dwarna

about
about1

Dipartiment tal-Kummerċ

Biex tgħin lin-negozju u tiffaċilita l-kummerċ filwaqt li tipprovdi l-infrastruttura neċessarja biex tinkoraġġixxi s-sigurtà, l-utilizzazzjoni u r-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u n-Negozji
ż-Żgħar jikkonsisti mid-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali u d-Direttorat tar-Reġistrazzjonijiet tal-Propjetà Intellettwali (li jinkludi s-Sezzjoni għan-Negozji Żgħar u Artiġjanat).

Kunsill Malti għall-Artiġjanat

Il-Kunsill Malti għall-Artiġjanat twaqqaf bis-saħħa tal-Att dwar l-Artiġjanat Malti (Kap. 421 tal-Liġijiet ta’ Malta). L-għanijiet tal-Kunsill huma ffokati fuq l-inkoraġġiment, il-promozzjoni u r-regolamentazzjoni tal-artiġjanat u l-artiġjani u l-intraprendituri li jittrattaw/jinnegozjaw prodotti artiġjanali Maltin. Artiġjanat li jagħmel parti mill-wirt storiku ta’ Malta jingħata importanza partikolari.

about2

Artiġjan
tfisser persuna li tipprattika artiġjanat Malti.

about3

Intraprenditur
tfisser persuna, kemm jekk individwu jew kumpanija li, bħala kummerċ, tittratta prodotti ta’ artiġjanat Malti.

about4

Artiġjanat
tfisser arti, ħila jew kummerċ, meqjusa bħala artiġjanat skont id-dispożizzjonijiet tal-Att XXI tas-sena 2000, u pprattikat minn persuna jew persuni fil-manifattura ta’ artiġjanat u prodotti oħra li ġeneralment fil-manifattura tagħhom ikunu jeħtieġu kontribut ikbar ta’ ħiliet umani milli ta’ makkinarju.

about5

Artiġjanat Malti
tfisser artiġjanat li ġeneralment jirrifletti t-tradizzjonijiet u l-patrimonju tal-Gżejjer Maltin.

about6

Prodotti artiġjanali Maltin
tfisser prodotti ta’ artiġjanat Malti manifatturati f’Malta.

aboutmain

Kompożizzjoni tal-Kunsill

Il-Kunsill Malti għall-Artiġjanat huwa kostitwit kif ġej:

Is-Sur Godwin Warr
Direttur Ġenerali Dipartiment tal-Kummerċ – President tal-Kunsill

 

Sur Noel Bartolo
Viċi President

 

Dr. Michelle Gialanzé
Rappreżentanta tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol

 

Is-Sur Amabile Zammit
Rappreżentant tal-Ministeru għal Għawdex

 

Sa Claire Cauchi
Rappreżentanta tal-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli,
l-Ambjent u l-Bidla fil-Klima

 

Sa Josephine Deguara
Rappreżentanta tal-Ministeru għat-Turiżmu

 

Sa Nevise Said
Rappreżentanta ta’ organizzazzjoni kostitwita li tirrappreżenta l-intraprendituri

 

 

Tliet membri – eletti minn u minn fost l-artiġjani rreġistrati mal-Kunsill:
Sa Liliana Attard
Is-Sur Carmelo Spiteri
Is-Sur Mario Borg Sillato
Membru – elett minn u minn fost intraprendituri rreġistrati mal-Kunsill:
Is-Sur Antoine Vella

 

Is-Sur Mark Xerri
Segretarju

about7

Ċertifikazzjoni

Il-Kunsill għall-Artiġjanat joħroġ ċertifikati u stikers li bihom artiġjani jistgħu jiċċertifikaw li huma rreġistrati mall-Kunsill Malti għall-Artiġjanat.

about8

Leġiżlazzjoni

Kap 421: Att dwar il-Kunsill Malti għall-Artiġjanat

aboutmain2

Small Businesses & Crafts Directorate

 

The Small Businesses and Crafts Directorate within the Commerce Department aims to:

1. promote an environment that is conducive to trade and commerce
2. facilitate the interaction between entrepreneurs and any authority, body, ministry or department which renders a service to small business
3. contribute to a healthy and sustainable crafts industry

 

The Directorate thrives to achieve its aims by:

1. complementing the existing services already provided by other entities, and to
2. facilitate any business entrepreneurs have with these entities
3. giving basic information about obligatory formalities to start a business
4. giving administrative support to the Malta Crafts Council
5. introducing and managing initiatives to promote and sustain the Maltese crafts sector
6. operating the Malta SOLVIT Centre
7. facilitating the implementation of the Internal Market Information (IMI) system

Small Businesses & Crafts Directorate

about9

Crafts Centre

The Malta Crafts Centre is located in a central part of Valletta, in front of St. John’s Co-Cathedral.
Registered Crafts Persons can exhibit their products free of charge.

Crafts Centre